Летни курсове Преди учебната 2022/2023 година

Летен курс за 4-ти клас

Курсът е подходящ за ученици, завършили 3-ти  клас през изминалата учебна година. 

Летен курс за 7-ми клас

Курсът е подходящ за ученици, завършили 6-ти  клас през изминалата учебна година. 

Летен подготвителен курс за прием в американски колеж

Курсът е подходящ за ученици, завършили 5-ти или 6-ти  клас през изминалата учебна година.