курс за 3-ти клас

Курсът е насочен към ученици със засилен интерес към математиката, като включва подготовка за състезания и кандидатстване в училища със засилено изучаване на математика след четвърти клас.

Провеждане

Курсът е с продължителност 34 седмици.

Един път седмично по 3 учебни часа.

Общо: 102 учебни часа

Формират се групи до 8 ученици.


Цели на курса

Курсът има за цел изграждане на логическо мислене на учениците и техники за бързо решаване на различни типове задачи. Децата се подготвят за математически състезания през настоящата учебна година.

*Всички ученици, записани в курса, се явяват на входен тест, установяващ настоящото им ниво.

Цена

Цена на курса:
4 вноски по 240 лв.

* При записано второ дете от семейство (брат или сестра), децата получават 5% намаление от обявената цена.

* При заплащане на цялата такса в началото на учебната година детето получава 5% отстъпка.