Преподаватели

Ние сме  млади преподаватели с опит в работата с малки деца, тинейджъри и студенти. Подготвяме учениците за кандидатстване в най-елитните училища в страната.

 

Владимира Суванджиева

Учител по математика
Степен Образование Специалност
Средно
СМГ „Паисий Хилендарски“
-

Бакалавър

Софийски университет „Св.Климент Охридски“
Приложна математика
Магистър
Софийски университет „Св.Климент Охридски“
Изчислителна математика и математическо моделиране
Христина Топалова

Учител по математика
Степен Образование Специалност
Средно
СМГ „Паисий Хилендарски“
-

Бакалавър

Софийски университет „Св.Климент Охридски“
Приложна математика
-
Софийски университет „Св.Климент Охридски“
СДК учител по математика
Магистър
Софийски университет „Св.Климент Охридски“
Изчислителна математика и математическо моделиране