Редовни курсове през учебната 2024/2025 година

1 клас

Курсът има за цел да предизвика интерес в децата към математиката.

2 клас

Курсът надгражда училищния материал и подготя децата за различни математически състезания през учебната година.

3 клас

Курсът е подходящ за ученици със засилен интерес към математиката.

Подготвителен курс за кандидатсване в СМГ и НПМГ след 4 Клас

Курсът е съобразен с изпитния формат за кандидатстване в СМГ и НПМГ.

5 Клас

Курсът е съобразен с учебната програма на МОН по математика за 5 клас.

6 Клас

Курсът е съобразен с учебната програма на МОН по математика за 6 клас.

7 клас

Курсът е съобразен с програмата на МОН по математика за кандидатстване след 7 клас.

Подготвителен курс за кандидатстване в американски колеж след 7-ми клас

Курсът е съобразен с изпитния формат на Американския колеж.

8 Клас

Курсът е съобразен с учебната програма на МОН по математика за 8 клас.

9 Клас

Курсът е съобразен с учебната програма на МОН по математика за 9 клас.

10 Клас

Курсът е съобразен с програма на МОН по математика за НВО след 10 клас.

11 Клас - Непрофилирана подготовка

Курсът е съобразен с програма на МОН по математика за 11-ти клас.

11 Клас - профилирана подготовка

Курсът е съобразен с програма на МОН по профил математика за 11-ти клас.
Разглеждат се :
модул 1 - Геометрия 
модул 2 - Елементи на математическия анализ

12 Клас - Непрофилирана подготовка

Курсът е съобразен с програма на МОН по математика за 12-ти клас.12 Клас - профилирана подготовка

Курсът е съобразен с програма на МОН по профил математика за 12-ти клас.
Разглеждат се :
модул 3 - Практическа математика
модул 4 - Вероятности и анализ на данни
В курсът е включена подготовка за кандидатстудентски изпити.